Táblaí na n-ionchóduithe carachtar

ÁBHAR BÓNAIS Breathnaigh ar ASCII, ISO 8859, Unicode agus tacair eile carachtar. Le Caibidil 1 den leabhar a bhaineann an t-ábhar seo.

« Liosta na n-ionchóduithe

ISO 8859-10 (Latin 6 Nordic)

Uimhir Carachtar Míniú
32    SPACE
33  !  EXCLAMATION MARK
34  "  QUOTATION MARK
35  #  NUMBER SIGN
36  $  DOLLAR SIGN
37  %  PERCENT SIGN
38  &  AMPERSAND
39  '  APOSTROPHE
40  (  LEFT PARENTHESIS
41  )  RIGHT PARENTHESIS
42  *  ASTERISK
43  +  PLUS SIGN
44  ,  COMMA
45  -  HYPHEN-MINUS
46  .  FULL STOP
47  /  SOLIDUS
48  0  DIGIT ZERO
49  1  DIGIT ONE
50  2  DIGIT TWO
51  3  DIGIT THREE
52  4  DIGIT FOUR
53  5  DIGIT FIVE
54  6  DIGIT SIX
55  7  DIGIT SEVEN
56  8  DIGIT EIGHT
57  9  DIGIT NINE
58  :  COLON
59  ;  SEMICOLON
60  <  LESS-THAN SIGN
61  =  EQUALS SIGN
62  >  GREATER-THAN SIGN
63  ?  QUESTION MARK
64  @  COMMERCIAL AT
65  A  LATIN CAPITAL LETTER A
66  B  LATIN CAPITAL LETTER B
67  C  LATIN CAPITAL LETTER C
68  D  LATIN CAPITAL LETTER D
69  E  LATIN CAPITAL LETTER E
70  F  LATIN CAPITAL LETTER F
71  G  LATIN CAPITAL LETTER G
72  H  LATIN CAPITAL LETTER H
73  I  LATIN CAPITAL LETTER I
74  J  LATIN CAPITAL LETTER J
75  K  LATIN CAPITAL LETTER K
76  L  LATIN CAPITAL LETTER L
77  M  LATIN CAPITAL LETTER M
78  N  LATIN CAPITAL LETTER N
79  O  LATIN CAPITAL LETTER O
80  P  LATIN CAPITAL LETTER P
81  Q  LATIN CAPITAL LETTER Q
82  R  LATIN CAPITAL LETTER R
83  S  LATIN CAPITAL LETTER S
84  T  LATIN CAPITAL LETTER T
85  U  LATIN CAPITAL LETTER U
86  V  LATIN CAPITAL LETTER V
87  W  LATIN CAPITAL LETTER W
88  X  LATIN CAPITAL LETTER X
89  Y  LATIN CAPITAL LETTER Y
90  Z  LATIN CAPITAL LETTER Z
91  [  LEFT SQUARE BRACKET
92  \  REVERSE SOLIDUS
93  ]  RIGHT SQUARE BRACKET
94  ^  CIRCUMFLEX ACCENT
95  _  LOW LINE
96  `  GRAVE ACCENT
97  a  LATIN SMALL LETTER A
98  b  LATIN SMALL LETTER B
99  c  LATIN SMALL LETTER C
100  d  LATIN SMALL LETTER D
101  e  LATIN SMALL LETTER E
102  f  LATIN SMALL LETTER F
103  g  LATIN SMALL LETTER G
104  h  LATIN SMALL LETTER H
105  i  LATIN SMALL LETTER I
106  j  LATIN SMALL LETTER J
107  k  LATIN SMALL LETTER K
108  l  LATIN SMALL LETTER L
109  m  LATIN SMALL LETTER M
110  n  LATIN SMALL LETTER N
111  o  LATIN SMALL LETTER O
112  p  LATIN SMALL LETTER P
113  q  LATIN SMALL LETTER Q
114  r  LATIN SMALL LETTER R
115  s  LATIN SMALL LETTER S
116  t  LATIN SMALL LETTER T
117  u  LATIN SMALL LETTER U
118  v  LATIN SMALL LETTER V
119  w  LATIN SMALL LETTER W
120  x  LATIN SMALL LETTER X
121  y  LATIN SMALL LETTER Y
122  z  LATIN SMALL LETTER Z
123  {  LEFT CURLY BRACKET
124  |  VERTICAL LINE
125  }  RIGHT CURLY BRACKET
126  ~  TILDE
160    NO-BREAK SPACE
161  Ą  LATIN CAPITAL LETTER A WITH OGONEK
162  Ē  LATIN CAPITAL LETTER E WITH MACRON
163  Ģ  LATIN CAPITAL LETTER G WITH CEDILLA
164  Ī  LATIN CAPITAL LETTER I WITH MACRON
165  Ĩ  LATIN CAPITAL LETTER I WITH TILDE
166  Ķ  LATIN CAPITAL LETTER K WITH CEDILLA
167  §  SECTION SIGN
168  Ļ  LATIN CAPITAL LETTER L WITH CEDILLA
169  Đ  LATIN CAPITAL LETTER D WITH STROKE
170  Š  LATIN CAPITAL LETTER S WITH CARON
171  Ŧ  LATIN CAPITAL LETTER T WITH STROKE
172  Ž  LATIN CAPITAL LETTER Z WITH CARON
173  ­  SOFT HYPHEN
174  Ū  LATIN CAPITAL LETTER U WITH MACRON
175  Ŋ  LATIN CAPITAL LETTER ENG
176  °  DEGREE SIGN
177  ą  LATIN SMALL LETTER A WITH OGONEK
178  ē  LATIN SMALL LETTER E WITH MACRON
179  ģ  LATIN SMALL LETTER G WITH CEDILLA
180  ī  LATIN SMALL LETTER I WITH MACRON
181  ĩ  LATIN SMALL LETTER I WITH TILDE
182  ķ  LATIN SMALL LETTER K WITH CEDILLA
183  ·  MIDDLE DOT
184  ļ  LATIN SMALL LETTER L WITH CEDILLA
185  đ  LATIN SMALL LETTER D WITH STROKE
186  š  LATIN SMALL LETTER S WITH CARON
187  ŧ  LATIN SMALL LETTER T WITH STROKE
188  ž  LATIN SMALL LETTER Z WITH CARON
189  ―  HORIZONTAL BAR
190  ū  LATIN SMALL LETTER U WITH MACRON
191  ŋ  LATIN SMALL LETTER ENG
192  Ā  LATIN CAPITAL LETTER A WITH MACRON
193  Á  LATIN CAPITAL LETTER A WITH ACUTE
194  Â  LATIN CAPITAL LETTER A WITH CIRCUMFLEX
195  Ã  LATIN CAPITAL LETTER A WITH TILDE
196  Ä  LATIN CAPITAL LETTER A WITH DIAERESIS
197  Å  LATIN CAPITAL LETTER A WITH RING ABOVE
198  Æ  LATIN CAPITAL LETTER AE
199  Į  LATIN CAPITAL LETTER I WITH OGONEK
200  Č  LATIN CAPITAL LETTER C WITH CARON
201  É  LATIN CAPITAL LETTER E WITH ACUTE
202  Ę  LATIN CAPITAL LETTER E WITH OGONEK
203  Ë  LATIN CAPITAL LETTER E WITH DIAERESIS
204  Ė  LATIN CAPITAL LETTER E WITH DOT ABOVE
205  Í  LATIN CAPITAL LETTER I WITH ACUTE
206  Î  LATIN CAPITAL LETTER I WITH CIRCUMFLEX
207  Ï  LATIN CAPITAL LETTER I WITH DIAERESIS
208  Ð  LATIN CAPITAL LETTER ETH
209  Ņ  LATIN CAPITAL LETTER N WITH CEDILLA
210  Ō  LATIN CAPITAL LETTER O WITH MACRON
211  Ó  LATIN CAPITAL LETTER O WITH ACUTE
212  Ô  LATIN CAPITAL LETTER O WITH CIRCUMFLEX
213  Õ  LATIN CAPITAL LETTER O WITH TILDE
214  Ö  LATIN CAPITAL LETTER O WITH DIAERESIS
215  Ũ  LATIN CAPITAL LETTER U WITH TILDE
216  Ø  LATIN CAPITAL LETTER O WITH STROKE
217  Ų  LATIN CAPITAL LETTER U WITH OGONEK
218  Ú  LATIN CAPITAL LETTER U WITH ACUTE
219  Û  LATIN CAPITAL LETTER U WITH CIRCUMFLEX
220  Ü  LATIN CAPITAL LETTER U WITH DIAERESIS
221  Ý  LATIN CAPITAL LETTER Y WITH ACUTE
222  Þ  LATIN CAPITAL LETTER THORN
223  ß  LATIN SMALL LETTER SHARP S
224  ā  LATIN SMALL LETTER A WITH MACRON
225  á  LATIN SMALL LETTER A WITH ACUTE
226  â  LATIN SMALL LETTER A WITH CIRCUMFLEX
227  ã  LATIN SMALL LETTER A WITH TILDE
228  ä  LATIN SMALL LETTER A WITH DIAERESIS
229  å  LATIN SMALL LETTER A WITH RING ABOVE
230  æ  LATIN SMALL LETTER AE
231  į  LATIN SMALL LETTER I WITH OGONEK
232  č  LATIN SMALL LETTER C WITH CARON
233  é  LATIN SMALL LETTER E WITH ACUTE
234  ę  LATIN SMALL LETTER E WITH OGONEK
235  ë  LATIN SMALL LETTER E WITH DIAERESIS
236  ė  LATIN SMALL LETTER E WITH DOT ABOVE
237  í  LATIN SMALL LETTER I WITH ACUTE
238  î  LATIN SMALL LETTER I WITH CIRCUMFLEX
239  ï  LATIN SMALL LETTER I WITH DIAERESIS
240  ð  LATIN SMALL LETTER ETH
241  ņ  LATIN SMALL LETTER N WITH CEDILLA
242  ō  LATIN SMALL LETTER O WITH MACRON
243  ó  LATIN SMALL LETTER O WITH ACUTE
244  ô  LATIN SMALL LETTER O WITH CIRCUMFLEX
245  õ  LATIN SMALL LETTER O WITH TILDE
246  ö  LATIN SMALL LETTER O WITH DIAERESIS
247  ũ  LATIN SMALL LETTER U WITH TILDE
248  ø  LATIN SMALL LETTER O WITH STROKE
249  ų  LATIN SMALL LETTER U WITH OGONEK
250  ú  LATIN SMALL LETTER U WITH ACUTE
251  û  LATIN SMALL LETTER U WITH CIRCUMFLEX
252  ü  LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS
253  ý  LATIN SMALL LETTER Y WITH ACUTE
254  þ  LATIN SMALL LETTER THORN
255  ĸ  LATIN SMALL LETTER KRA

Nótaí

  • Ní thaispeántar carachtair rialúcháin ná uimhreacha nach bhfuil in úsáid.
  • Ó bhunachar carachtar Unicode a thagann an téacs a luaitear sa cholún Míniú.
Clúdach an leabhair
An Ríomhaire Ilteangach
Michal Boleslav Měchura
145 leathanach
Cois Life 2017
ISBN 978-1-907494-70-3
Nóta. Cé go bhfuil an suíomh seo dátheangach i nGaeilge agus i mBéarla, tá an leabhar féin i nGaeilge amháin.