Táblaí na n-ionchóduithe carachtar

ÁBHAR BÓNAIS Breathnaigh ar ASCII, ISO 8859, Unicode agus tacair eile carachtar. Le Caibidil 1 den leabhar a bhaineann an t-ábhar seo.

« Liosta na n-ionchóduithe

ISO 8859-13 (Latin 7 Baltic Rim)

Uimhir Carachtar Míniú
32    SPACE
33  !  EXCLAMATION MARK
34  "  QUOTATION MARK
35  #  NUMBER SIGN
36  $  DOLLAR SIGN
37  %  PERCENT SIGN
38  &  AMPERSAND
39  '  APOSTROPHE
40  (  LEFT PARENTHESIS
41  )  RIGHT PARENTHESIS
42  *  ASTERISK
43  +  PLUS SIGN
44  ,  COMMA
45  -  HYPHEN-MINUS
46  .  FULL STOP
47  /  SOLIDUS
48  0  DIGIT ZERO
49  1  DIGIT ONE
50  2  DIGIT TWO
51  3  DIGIT THREE
52  4  DIGIT FOUR
53  5  DIGIT FIVE
54  6  DIGIT SIX
55  7  DIGIT SEVEN
56  8  DIGIT EIGHT
57  9  DIGIT NINE
58  :  COLON
59  ;  SEMICOLON
60  <  LESS-THAN SIGN
61  =  EQUALS SIGN
62  >  GREATER-THAN SIGN
63  ?  QUESTION MARK
64  @  COMMERCIAL AT
65  A  LATIN CAPITAL LETTER A
66  B  LATIN CAPITAL LETTER B
67  C  LATIN CAPITAL LETTER C
68  D  LATIN CAPITAL LETTER D
69  E  LATIN CAPITAL LETTER E
70  F  LATIN CAPITAL LETTER F
71  G  LATIN CAPITAL LETTER G
72  H  LATIN CAPITAL LETTER H
73  I  LATIN CAPITAL LETTER I
74  J  LATIN CAPITAL LETTER J
75  K  LATIN CAPITAL LETTER K
76  L  LATIN CAPITAL LETTER L
77  M  LATIN CAPITAL LETTER M
78  N  LATIN CAPITAL LETTER N
79  O  LATIN CAPITAL LETTER O
80  P  LATIN CAPITAL LETTER P
81  Q  LATIN CAPITAL LETTER Q
82  R  LATIN CAPITAL LETTER R
83  S  LATIN CAPITAL LETTER S
84  T  LATIN CAPITAL LETTER T
85  U  LATIN CAPITAL LETTER U
86  V  LATIN CAPITAL LETTER V
87  W  LATIN CAPITAL LETTER W
88  X  LATIN CAPITAL LETTER X
89  Y  LATIN CAPITAL LETTER Y
90  Z  LATIN CAPITAL LETTER Z
91  [  LEFT SQUARE BRACKET
92  \  REVERSE SOLIDUS
93  ]  RIGHT SQUARE BRACKET
94  ^  CIRCUMFLEX ACCENT
95  _  LOW LINE
96  `  GRAVE ACCENT
97  a  LATIN SMALL LETTER A
98  b  LATIN SMALL LETTER B
99  c  LATIN SMALL LETTER C
100  d  LATIN SMALL LETTER D
101  e  LATIN SMALL LETTER E
102  f  LATIN SMALL LETTER F
103  g  LATIN SMALL LETTER G
104  h  LATIN SMALL LETTER H
105  i  LATIN SMALL LETTER I
106  j  LATIN SMALL LETTER J
107  k  LATIN SMALL LETTER K
108  l  LATIN SMALL LETTER L
109  m  LATIN SMALL LETTER M
110  n  LATIN SMALL LETTER N
111  o  LATIN SMALL LETTER O
112  p  LATIN SMALL LETTER P
113  q  LATIN SMALL LETTER Q
114  r  LATIN SMALL LETTER R
115  s  LATIN SMALL LETTER S
116  t  LATIN SMALL LETTER T
117  u  LATIN SMALL LETTER U
118  v  LATIN SMALL LETTER V
119  w  LATIN SMALL LETTER W
120  x  LATIN SMALL LETTER X
121  y  LATIN SMALL LETTER Y
122  z  LATIN SMALL LETTER Z
123  {  LEFT CURLY BRACKET
124  |  VERTICAL LINE
125  }  RIGHT CURLY BRACKET
126  ~  TILDE
160    NO-BREAK SPACE
161  ”  RIGHT DOUBLE QUOTATION MARK
162  ¢  CENT SIGN
163  £  POUND SIGN
164  ¤  CURRENCY SIGN
165  „  DOUBLE LOW-9 QUOTATION MARK
166  ¦  BROKEN BAR
167  §  SECTION SIGN
168  Ø  LATIN CAPITAL LETTER O WITH STROKE
169  ©  COPYRIGHT SIGN
170  Ŗ  LATIN CAPITAL LETTER R WITH CEDILLA
171  «  LEFT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
172  ¬  NOT SIGN
173  ­  SOFT HYPHEN
174  ®  REGISTERED SIGN
175  Æ  LATIN CAPITAL LETTER AE
176  °  DEGREE SIGN
177  ±  PLUS-MINUS SIGN
178  ²  SUPERSCRIPT TWO
179  ³  SUPERSCRIPT THREE
180  “  LEFT DOUBLE QUOTATION MARK
181  µ  MICRO SIGN
182  ¶  PILCROW SIGN
183  ·  MIDDLE DOT
184  ø  LATIN SMALL LETTER O WITH STROKE
185  ¹  SUPERSCRIPT ONE
186  ŗ  LATIN SMALL LETTER R WITH CEDILLA
187  »  RIGHT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
188  ¼  VULGAR FRACTION ONE QUARTER
189  ½  VULGAR FRACTION ONE HALF
190  ¾  VULGAR FRACTION THREE QUARTERS
191  æ  LATIN SMALL LETTER AE
192  Ą  LATIN CAPITAL LETTER A WITH OGONEK
193  Į  LATIN CAPITAL LETTER I WITH OGONEK
194  Ā  LATIN CAPITAL LETTER A WITH MACRON
195  Ć  LATIN CAPITAL LETTER C WITH ACUTE
196  Ä  LATIN CAPITAL LETTER A WITH DIAERESIS
197  Å  LATIN CAPITAL LETTER A WITH RING ABOVE
198  Ę  LATIN CAPITAL LETTER E WITH OGONEK
199  Ē  LATIN CAPITAL LETTER E WITH MACRON
200  Č  LATIN CAPITAL LETTER C WITH CARON
201  É  LATIN CAPITAL LETTER E WITH ACUTE
202  Ź  LATIN CAPITAL LETTER Z WITH ACUTE
203  Ė  LATIN CAPITAL LETTER E WITH DOT ABOVE
204  Ģ  LATIN CAPITAL LETTER G WITH CEDILLA
205  Ķ  LATIN CAPITAL LETTER K WITH CEDILLA
206  Ī  LATIN CAPITAL LETTER I WITH MACRON
207  Ļ  LATIN CAPITAL LETTER L WITH CEDILLA
208  Š  LATIN CAPITAL LETTER S WITH CARON
209  Ń  LATIN CAPITAL LETTER N WITH ACUTE
210  Ņ  LATIN CAPITAL LETTER N WITH CEDILLA
211  Ó  LATIN CAPITAL LETTER O WITH ACUTE
212  Ō  LATIN CAPITAL LETTER O WITH MACRON
213  Õ  LATIN CAPITAL LETTER O WITH TILDE
214  Ö  LATIN CAPITAL LETTER O WITH DIAERESIS
215  ×  MULTIPLICATION SIGN
216  Ų  LATIN CAPITAL LETTER U WITH OGONEK
217  Ł  LATIN CAPITAL LETTER L WITH STROKE
218  Ś  LATIN CAPITAL LETTER S WITH ACUTE
219  Ū  LATIN CAPITAL LETTER U WITH MACRON
220  Ü  LATIN CAPITAL LETTER U WITH DIAERESIS
221  Ż  LATIN CAPITAL LETTER Z WITH DOT ABOVE
222  Ž  LATIN CAPITAL LETTER Z WITH CARON
223  ß  LATIN SMALL LETTER SHARP S
224  ą  LATIN SMALL LETTER A WITH OGONEK
225  į  LATIN SMALL LETTER I WITH OGONEK
226  ā  LATIN SMALL LETTER A WITH MACRON
227  ć  LATIN SMALL LETTER C WITH ACUTE
228  ä  LATIN SMALL LETTER A WITH DIAERESIS
229  å  LATIN SMALL LETTER A WITH RING ABOVE
230  ę  LATIN SMALL LETTER E WITH OGONEK
231  ē  LATIN SMALL LETTER E WITH MACRON
232  č  LATIN SMALL LETTER C WITH CARON
233  é  LATIN SMALL LETTER E WITH ACUTE
234  ź  LATIN SMALL LETTER Z WITH ACUTE
235  ė  LATIN SMALL LETTER E WITH DOT ABOVE
236  ģ  LATIN SMALL LETTER G WITH CEDILLA
237  ķ  LATIN SMALL LETTER K WITH CEDILLA
238  ī  LATIN SMALL LETTER I WITH MACRON
239  ļ  LATIN SMALL LETTER L WITH CEDILLA
240  š  LATIN SMALL LETTER S WITH CARON
241  ń  LATIN SMALL LETTER N WITH ACUTE
242  ņ  LATIN SMALL LETTER N WITH CEDILLA
243  ó  LATIN SMALL LETTER O WITH ACUTE
244  ō  LATIN SMALL LETTER O WITH MACRON
245  õ  LATIN SMALL LETTER O WITH TILDE
246  ö  LATIN SMALL LETTER O WITH DIAERESIS
247  ÷  DIVISION SIGN
248  ų  LATIN SMALL LETTER U WITH OGONEK
249  ł  LATIN SMALL LETTER L WITH STROKE
250  ś  LATIN SMALL LETTER S WITH ACUTE
251  ū  LATIN SMALL LETTER U WITH MACRON
252  ü  LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS
253  ż  LATIN SMALL LETTER Z WITH DOT ABOVE
254  ž  LATIN SMALL LETTER Z WITH CARON
255  ’  RIGHT SINGLE QUOTATION MARK

Nótaí

  • Ní thaispeántar carachtair rialúcháin ná uimhreacha nach bhfuil in úsáid.
  • Ó bhunachar carachtar Unicode a thagann an téacs a luaitear sa cholún Míniú.
Clúdach an leabhair
An Ríomhaire Ilteangach
Michal Boleslav Měchura
145 leathanach
Cois Life 2017
ISBN 978-1-907494-70-3
Nóta. Cé go bhfuil an suíomh seo dátheangach i nGaeilge agus i mBéarla, tá an leabhar féin i nGaeilge amháin.