Táblaí na n-ionchóduithe carachtar

ÁBHAR BÓNAIS Breathnaigh ar ASCII, ISO 8859, Unicode agus tacair eile carachtar. Le Caibidil 1 den leabhar a bhaineann an t-ábhar seo.

« Liosta na n-ionchóduithe

ISO 8859-14 (Latin 8 Celtic)

Uimhir Carachtar Míniú
32    SPACE
33  !  EXCLAMATION MARK
34  "  QUOTATION MARK
35  #  NUMBER SIGN
36  $  DOLLAR SIGN
37  %  PERCENT SIGN
38  &  AMPERSAND
39  '  APOSTROPHE
40  (  LEFT PARENTHESIS
41  )  RIGHT PARENTHESIS
42  *  ASTERISK
43  +  PLUS SIGN
44  ,  COMMA
45  -  HYPHEN-MINUS
46  .  FULL STOP
47  /  SOLIDUS
48  0  DIGIT ZERO
49  1  DIGIT ONE
50  2  DIGIT TWO
51  3  DIGIT THREE
52  4  DIGIT FOUR
53  5  DIGIT FIVE
54  6  DIGIT SIX
55  7  DIGIT SEVEN
56  8  DIGIT EIGHT
57  9  DIGIT NINE
58  :  COLON
59  ;  SEMICOLON
60  <  LESS-THAN SIGN
61  =  EQUALS SIGN
62  >  GREATER-THAN SIGN
63  ?  QUESTION MARK
64  @  COMMERCIAL AT
65  A  LATIN CAPITAL LETTER A
66  B  LATIN CAPITAL LETTER B
67  C  LATIN CAPITAL LETTER C
68  D  LATIN CAPITAL LETTER D
69  E  LATIN CAPITAL LETTER E
70  F  LATIN CAPITAL LETTER F
71  G  LATIN CAPITAL LETTER G
72  H  LATIN CAPITAL LETTER H
73  I  LATIN CAPITAL LETTER I
74  J  LATIN CAPITAL LETTER J
75  K  LATIN CAPITAL LETTER K
76  L  LATIN CAPITAL LETTER L
77  M  LATIN CAPITAL LETTER M
78  N  LATIN CAPITAL LETTER N
79  O  LATIN CAPITAL LETTER O
80  P  LATIN CAPITAL LETTER P
81  Q  LATIN CAPITAL LETTER Q
82  R  LATIN CAPITAL LETTER R
83  S  LATIN CAPITAL LETTER S
84  T  LATIN CAPITAL LETTER T
85  U  LATIN CAPITAL LETTER U
86  V  LATIN CAPITAL LETTER V
87  W  LATIN CAPITAL LETTER W
88  X  LATIN CAPITAL LETTER X
89  Y  LATIN CAPITAL LETTER Y
90  Z  LATIN CAPITAL LETTER Z
91  [  LEFT SQUARE BRACKET
92  \  REVERSE SOLIDUS
93  ]  RIGHT SQUARE BRACKET
94  ^  CIRCUMFLEX ACCENT
95  _  LOW LINE
96  `  GRAVE ACCENT
97  a  LATIN SMALL LETTER A
98  b  LATIN SMALL LETTER B
99  c  LATIN SMALL LETTER C
100  d  LATIN SMALL LETTER D
101  e  LATIN SMALL LETTER E
102  f  LATIN SMALL LETTER F
103  g  LATIN SMALL LETTER G
104  h  LATIN SMALL LETTER H
105  i  LATIN SMALL LETTER I
106  j  LATIN SMALL LETTER J
107  k  LATIN SMALL LETTER K
108  l  LATIN SMALL LETTER L
109  m  LATIN SMALL LETTER M
110  n  LATIN SMALL LETTER N
111  o  LATIN SMALL LETTER O
112  p  LATIN SMALL LETTER P
113  q  LATIN SMALL LETTER Q
114  r  LATIN SMALL LETTER R
115  s  LATIN SMALL LETTER S
116  t  LATIN SMALL LETTER T
117  u  LATIN SMALL LETTER U
118  v  LATIN SMALL LETTER V
119  w  LATIN SMALL LETTER W
120  x  LATIN SMALL LETTER X
121  y  LATIN SMALL LETTER Y
122  z  LATIN SMALL LETTER Z
123  {  LEFT CURLY BRACKET
124  |  VERTICAL LINE
125  }  RIGHT CURLY BRACKET
126  ~  TILDE
160    NO-BREAK SPACE
161  Ḃ  LATIN CAPITAL LETTER B WITH DOT ABOVE
162  ḃ  LATIN SMALL LETTER B WITH DOT ABOVE
163  £  POUND SIGN
164  Ċ  LATIN CAPITAL LETTER C WITH DOT ABOVE
165  ċ  LATIN SMALL LETTER C WITH DOT ABOVE
166  Ḋ  LATIN CAPITAL LETTER D WITH DOT ABOVE
167  §  SECTION SIGN
168  Ẁ  LATIN CAPITAL LETTER W WITH GRAVE
169  ©  COPYRIGHT SIGN
170  Ẃ  LATIN CAPITAL LETTER W WITH ACUTE
171  ḋ  LATIN SMALL LETTER D WITH DOT ABOVE
172  Ỳ  LATIN CAPITAL LETTER Y WITH GRAVE
173  ­  SOFT HYPHEN
174  ®  REGISTERED SIGN
175  Ÿ  LATIN CAPITAL LETTER Y WITH DIAERESIS
176  Ḟ  LATIN CAPITAL LETTER F WITH DOT ABOVE
177  ḟ  LATIN SMALL LETTER F WITH DOT ABOVE
178  Ġ  LATIN CAPITAL LETTER G WITH DOT ABOVE
179  ġ  LATIN SMALL LETTER G WITH DOT ABOVE
180  Ṁ  LATIN CAPITAL LETTER M WITH DOT ABOVE
181  ṁ  LATIN SMALL LETTER M WITH DOT ABOVE
182  ¶  PILCROW SIGN
183  Ṗ  LATIN CAPITAL LETTER P WITH DOT ABOVE
184  ẁ  LATIN SMALL LETTER W WITH GRAVE
185  ṗ  LATIN SMALL LETTER P WITH DOT ABOVE
186  ẃ  LATIN SMALL LETTER W WITH ACUTE
187  Ṡ  LATIN CAPITAL LETTER S WITH DOT ABOVE
188  ỳ  LATIN SMALL LETTER Y WITH GRAVE
189  Ẅ  LATIN CAPITAL LETTER W WITH DIAERESIS
190  ẅ  LATIN SMALL LETTER W WITH DIAERESIS
191  ṡ  LATIN SMALL LETTER S WITH DOT ABOVE
192  À  LATIN CAPITAL LETTER A WITH GRAVE
193  Á  LATIN CAPITAL LETTER A WITH ACUTE
194  Â  LATIN CAPITAL LETTER A WITH CIRCUMFLEX
195  Ã  LATIN CAPITAL LETTER A WITH TILDE
196  Ä  LATIN CAPITAL LETTER A WITH DIAERESIS
197  Å  LATIN CAPITAL LETTER A WITH RING ABOVE
198  Æ  LATIN CAPITAL LETTER AE
199  Ç  LATIN CAPITAL LETTER C WITH CEDILLA
200  È  LATIN CAPITAL LETTER E WITH GRAVE
201  É  LATIN CAPITAL LETTER E WITH ACUTE
202  Ê  LATIN CAPITAL LETTER E WITH CIRCUMFLEX
203  Ë  LATIN CAPITAL LETTER E WITH DIAERESIS
204  Ì  LATIN CAPITAL LETTER I WITH GRAVE
205  Í  LATIN CAPITAL LETTER I WITH ACUTE
206  Î  LATIN CAPITAL LETTER I WITH CIRCUMFLEX
207  Ï  LATIN CAPITAL LETTER I WITH DIAERESIS
208  Ŵ  LATIN CAPITAL LETTER W WITH CIRCUMFLEX
209  Ñ  LATIN CAPITAL LETTER N WITH TILDE
210  Ò  LATIN CAPITAL LETTER O WITH GRAVE
211  Ó  LATIN CAPITAL LETTER O WITH ACUTE
212  Ô  LATIN CAPITAL LETTER O WITH CIRCUMFLEX
213  Õ  LATIN CAPITAL LETTER O WITH TILDE
214  Ö  LATIN CAPITAL LETTER O WITH DIAERESIS
215  Ṫ  LATIN CAPITAL LETTER T WITH DOT ABOVE
216  Ø  LATIN CAPITAL LETTER O WITH STROKE
217  Ù  LATIN CAPITAL LETTER U WITH GRAVE
218  Ú  LATIN CAPITAL LETTER U WITH ACUTE
219  Û  LATIN CAPITAL LETTER U WITH CIRCUMFLEX
220  Ü  LATIN CAPITAL LETTER U WITH DIAERESIS
221  Ý  LATIN CAPITAL LETTER Y WITH ACUTE
222  Ŷ  LATIN CAPITAL LETTER Y WITH CIRCUMFLEX
223  ß  LATIN SMALL LETTER SHARP S
224  à  LATIN SMALL LETTER A WITH GRAVE
225  á  LATIN SMALL LETTER A WITH ACUTE
226  â  LATIN SMALL LETTER A WITH CIRCUMFLEX
227  ã  LATIN SMALL LETTER A WITH TILDE
228  ä  LATIN SMALL LETTER A WITH DIAERESIS
229  å  LATIN SMALL LETTER A WITH RING ABOVE
230  æ  LATIN SMALL LETTER AE
231  ç  LATIN SMALL LETTER C WITH CEDILLA
232  è  LATIN SMALL LETTER E WITH GRAVE
233  é  LATIN SMALL LETTER E WITH ACUTE
234  ê  LATIN SMALL LETTER E WITH CIRCUMFLEX
235  ë  LATIN SMALL LETTER E WITH DIAERESIS
236  ì  LATIN SMALL LETTER I WITH GRAVE
237  í  LATIN SMALL LETTER I WITH ACUTE
238  î  LATIN SMALL LETTER I WITH CIRCUMFLEX
239  ï  LATIN SMALL LETTER I WITH DIAERESIS
240  ŵ  LATIN SMALL LETTER W WITH CIRCUMFLEX
241  ñ  LATIN SMALL LETTER N WITH TILDE
242  ò  LATIN SMALL LETTER O WITH GRAVE
243  ó  LATIN SMALL LETTER O WITH ACUTE
244  ô  LATIN SMALL LETTER O WITH CIRCUMFLEX
245  õ  LATIN SMALL LETTER O WITH TILDE
246  ö  LATIN SMALL LETTER O WITH DIAERESIS
247  ṫ  LATIN SMALL LETTER T WITH DOT ABOVE
248  ø  LATIN SMALL LETTER O WITH STROKE
249  ù  LATIN SMALL LETTER U WITH GRAVE
250  ú  LATIN SMALL LETTER U WITH ACUTE
251  û  LATIN SMALL LETTER U WITH CIRCUMFLEX
252  ü  LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS
253  ý  LATIN SMALL LETTER Y WITH ACUTE
254  ŷ  LATIN SMALL LETTER Y WITH CIRCUMFLEX
255  ÿ  LATIN SMALL LETTER Y WITH DIAERESIS

Nótaí

  • Ní thaispeántar carachtair rialúcháin ná uimhreacha nach bhfuil in úsáid.
  • Ó bhunachar carachtar Unicode a thagann an téacs a luaitear sa cholún Míniú.
Clúdach an leabhair
An Ríomhaire Ilteangach
Michal Boleslav Měchura
145 leathanach
Cois Life 2017
ISBN 978-1-907494-70-3
Nóta. Cé go bhfuil an suíomh seo dátheangach i nGaeilge agus i mBéarla, tá an leabhar féin i nGaeilge amháin.