Táblaí na n-ionchóduithe carachtar

ÁBHAR BÓNAIS Breathnaigh ar ASCII, ISO 8859, Unicode agus tacair eile carachtar. Le Caibidil 1 den leabhar a bhaineann an t-ábhar seo.

« Liosta na n-ionchóduithe

ISO 8859-6 (Latin/Arabic)

Uimhir Carachtar Míniú
32    SPACE
33  !  EXCLAMATION MARK
34  "  QUOTATION MARK
35  #  NUMBER SIGN
36  $  DOLLAR SIGN
37  %  PERCENT SIGN
38  &  AMPERSAND
39  '  APOSTROPHE
40  (  LEFT PARENTHESIS
41  )  RIGHT PARENTHESIS
42  *  ASTERISK
43  +  PLUS SIGN
44  ,  COMMA
45  -  HYPHEN-MINUS
46  .  FULL STOP
47  /  SOLIDUS
48  0  DIGIT ZERO
49  1  DIGIT ONE
50  2  DIGIT TWO
51  3  DIGIT THREE
52  4  DIGIT FOUR
53  5  DIGIT FIVE
54  6  DIGIT SIX
55  7  DIGIT SEVEN
56  8  DIGIT EIGHT
57  9  DIGIT NINE
58  :  COLON
59  ;  SEMICOLON
60  <  LESS-THAN SIGN
61  =  EQUALS SIGN
62  >  GREATER-THAN SIGN
63  ?  QUESTION MARK
64  @  COMMERCIAL AT
65  A  LATIN CAPITAL LETTER A
66  B  LATIN CAPITAL LETTER B
67  C  LATIN CAPITAL LETTER C
68  D  LATIN CAPITAL LETTER D
69  E  LATIN CAPITAL LETTER E
70  F  LATIN CAPITAL LETTER F
71  G  LATIN CAPITAL LETTER G
72  H  LATIN CAPITAL LETTER H
73  I  LATIN CAPITAL LETTER I
74  J  LATIN CAPITAL LETTER J
75  K  LATIN CAPITAL LETTER K
76  L  LATIN CAPITAL LETTER L
77  M  LATIN CAPITAL LETTER M
78  N  LATIN CAPITAL LETTER N
79  O  LATIN CAPITAL LETTER O
80  P  LATIN CAPITAL LETTER P
81  Q  LATIN CAPITAL LETTER Q
82  R  LATIN CAPITAL LETTER R
83  S  LATIN CAPITAL LETTER S
84  T  LATIN CAPITAL LETTER T
85  U  LATIN CAPITAL LETTER U
86  V  LATIN CAPITAL LETTER V
87  W  LATIN CAPITAL LETTER W
88  X  LATIN CAPITAL LETTER X
89  Y  LATIN CAPITAL LETTER Y
90  Z  LATIN CAPITAL LETTER Z
91  [  LEFT SQUARE BRACKET
92  \  REVERSE SOLIDUS
93  ]  RIGHT SQUARE BRACKET
94  ^  CIRCUMFLEX ACCENT
95  _  LOW LINE
96  `  GRAVE ACCENT
97  a  LATIN SMALL LETTER A
98  b  LATIN SMALL LETTER B
99  c  LATIN SMALL LETTER C
100  d  LATIN SMALL LETTER D
101  e  LATIN SMALL LETTER E
102  f  LATIN SMALL LETTER F
103  g  LATIN SMALL LETTER G
104  h  LATIN SMALL LETTER H
105  i  LATIN SMALL LETTER I
106  j  LATIN SMALL LETTER J
107  k  LATIN SMALL LETTER K
108  l  LATIN SMALL LETTER L
109  m  LATIN SMALL LETTER M
110  n  LATIN SMALL LETTER N
111  o  LATIN SMALL LETTER O
112  p  LATIN SMALL LETTER P
113  q  LATIN SMALL LETTER Q
114  r  LATIN SMALL LETTER R
115  s  LATIN SMALL LETTER S
116  t  LATIN SMALL LETTER T
117  u  LATIN SMALL LETTER U
118  v  LATIN SMALL LETTER V
119  w  LATIN SMALL LETTER W
120  x  LATIN SMALL LETTER X
121  y  LATIN SMALL LETTER Y
122  z  LATIN SMALL LETTER Z
123  {  LEFT CURLY BRACKET
124  |  VERTICAL LINE
125  }  RIGHT CURLY BRACKET
126  ~  TILDE
160    NO-BREAK SPACE
164  ¤  CURRENCY SIGN
172  ،  ARABIC COMMA
173  ­  SOFT HYPHEN
187  ؛  ARABIC SEMICOLON
191  ؟  ARABIC QUESTION MARK
193  ء  ARABIC LETTER HAMZA
194  آ  ARABIC LETTER ALEF WITH MADDA ABOVE
195  أ  ARABIC LETTER ALEF WITH HAMZA ABOVE
196  ؤ  ARABIC LETTER WAW WITH HAMZA ABOVE
197  إ  ARABIC LETTER ALEF WITH HAMZA BELOW
198  ئ  ARABIC LETTER YEH WITH HAMZA ABOVE
199  ا  ARABIC LETTER ALEF
200  ب  ARABIC LETTER BEH
201  ة  ARABIC LETTER TEH MARBUTA
202  ت  ARABIC LETTER TEH
203  ث  ARABIC LETTER THEH
204  ج  ARABIC LETTER JEEM
205  ح  ARABIC LETTER HAH
206  خ  ARABIC LETTER KHAH
207  د  ARABIC LETTER DAL
208  ذ  ARABIC LETTER THAL
209  ر  ARABIC LETTER REH
210  ز  ARABIC LETTER ZAIN
211  س  ARABIC LETTER SEEN
212  ش  ARABIC LETTER SHEEN
213  ص  ARABIC LETTER SAD
214  ض  ARABIC LETTER DAD
215  ط  ARABIC LETTER TAH
216  ظ  ARABIC LETTER ZAH
217  ع  ARABIC LETTER AIN
218  غ  ARABIC LETTER GHAIN
224  ـ  ARABIC TATWEEL
225  ف  ARABIC LETTER FEH
226  ق  ARABIC LETTER QAF
227  ك  ARABIC LETTER KAF
228  ل  ARABIC LETTER LAM
229  م  ARABIC LETTER MEEM
230  ن  ARABIC LETTER NOON
231  ه  ARABIC LETTER HEH
232  و  ARABIC LETTER WAW
233  ى  ARABIC LETTER ALEF MAKSURA
234  ي  ARABIC LETTER YEH
235  ً  ARABIC FATHATAN
236  ٌ  ARABIC DAMMATAN
237  ٍ  ARABIC KASRATAN
238  َ  ARABIC FATHA
239  ُ  ARABIC DAMMA
240  ِ  ARABIC KASRA
241  ّ  ARABIC SHADDA
242  ْ  ARABIC SUKUN

Nótaí

  • Ní thaispeántar carachtair rialúcháin ná uimhreacha nach bhfuil in úsáid.
  • Ó bhunachar carachtar Unicode a thagann an téacs a luaitear sa cholún Míniú.
Clúdach an leabhair
An Ríomhaire Ilteangach
Michal Boleslav Měchura
145 leathanach
Cois Life 2017
ISBN 978-1-907494-70-3
Nóta. Cé go bhfuil an suíomh seo dátheangach i nGaeilge agus i mBéarla, tá an leabhar féin i nGaeilge amháin.