Táblaí na n-ionchóduithe carachtar

ÁBHAR BÓNAIS Breathnaigh ar ASCII, ISO 8859, Unicode agus tacair eile carachtar. Le Caibidil 1 den leabhar a bhaineann an t-ábhar seo.

« Liosta na n-ionchóduithe

Windows-1250 (Latin 2 Central European)

Uimhir Carachtar Míniú
32    SPACE
33  !  EXCLAMATION MARK
34  "  QUOTATION MARK
35  #  NUMBER SIGN
36  $  DOLLAR SIGN
37  %  PERCENT SIGN
38  &  AMPERSAND
39  '  APOSTROPHE
40  (  LEFT PARENTHESIS
41  )  RIGHT PARENTHESIS
42  *  ASTERISK
43  +  PLUS SIGN
44  ,  COMMA
45  -  HYPHEN-MINUS
46  .  FULL STOP
47  /  SOLIDUS
48  0  DIGIT ZERO
49  1  DIGIT ONE
50  2  DIGIT TWO
51  3  DIGIT THREE
52  4  DIGIT FOUR
53  5  DIGIT FIVE
54  6  DIGIT SIX
55  7  DIGIT SEVEN
56  8  DIGIT EIGHT
57  9  DIGIT NINE
58  :  COLON
59  ;  SEMICOLON
60  <  LESS-THAN SIGN
61  =  EQUALS SIGN
62  >  GREATER-THAN SIGN
63  ?  QUESTION MARK
64  @  COMMERCIAL AT
65  A  LATIN CAPITAL LETTER A
66  B  LATIN CAPITAL LETTER B
67  C  LATIN CAPITAL LETTER C
68  D  LATIN CAPITAL LETTER D
69  E  LATIN CAPITAL LETTER E
70  F  LATIN CAPITAL LETTER F
71  G  LATIN CAPITAL LETTER G
72  H  LATIN CAPITAL LETTER H
73  I  LATIN CAPITAL LETTER I
74  J  LATIN CAPITAL LETTER J
75  K  LATIN CAPITAL LETTER K
76  L  LATIN CAPITAL LETTER L
77  M  LATIN CAPITAL LETTER M
78  N  LATIN CAPITAL LETTER N
79  O  LATIN CAPITAL LETTER O
80  P  LATIN CAPITAL LETTER P
81  Q  LATIN CAPITAL LETTER Q
82  R  LATIN CAPITAL LETTER R
83  S  LATIN CAPITAL LETTER S
84  T  LATIN CAPITAL LETTER T
85  U  LATIN CAPITAL LETTER U
86  V  LATIN CAPITAL LETTER V
87  W  LATIN CAPITAL LETTER W
88  X  LATIN CAPITAL LETTER X
89  Y  LATIN CAPITAL LETTER Y
90  Z  LATIN CAPITAL LETTER Z
91  [  LEFT SQUARE BRACKET
92  \  REVERSE SOLIDUS
93  ]  RIGHT SQUARE BRACKET
94  ^  CIRCUMFLEX ACCENT
95  _  LOW LINE
96  `  GRAVE ACCENT
97  a  LATIN SMALL LETTER A
98  b  LATIN SMALL LETTER B
99  c  LATIN SMALL LETTER C
100  d  LATIN SMALL LETTER D
101  e  LATIN SMALL LETTER E
102  f  LATIN SMALL LETTER F
103  g  LATIN SMALL LETTER G
104  h  LATIN SMALL LETTER H
105  i  LATIN SMALL LETTER I
106  j  LATIN SMALL LETTER J
107  k  LATIN SMALL LETTER K
108  l  LATIN SMALL LETTER L
109  m  LATIN SMALL LETTER M
110  n  LATIN SMALL LETTER N
111  o  LATIN SMALL LETTER O
112  p  LATIN SMALL LETTER P
113  q  LATIN SMALL LETTER Q
114  r  LATIN SMALL LETTER R
115  s  LATIN SMALL LETTER S
116  t  LATIN SMALL LETTER T
117  u  LATIN SMALL LETTER U
118  v  LATIN SMALL LETTER V
119  w  LATIN SMALL LETTER W
120  x  LATIN SMALL LETTER X
121  y  LATIN SMALL LETTER Y
122  z  LATIN SMALL LETTER Z
123  {  LEFT CURLY BRACKET
124  |  VERTICAL LINE
125  }  RIGHT CURLY BRACKET
126  ~  TILDE
128  €  EURO SIGN
130  ‚  SINGLE LOW-9 QUOTATION MARK
132  „  DOUBLE LOW-9 QUOTATION MARK
133  …  HORIZONTAL ELLIPSIS
134  †  DAGGER
135  ‡  DOUBLE DAGGER
137  ‰  PER MILLE SIGN
138  Š  LATIN CAPITAL LETTER S WITH CARON
139  ‹  SINGLE LEFT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK
140  Ś  LATIN CAPITAL LETTER S WITH ACUTE
141  Ť  LATIN CAPITAL LETTER T WITH CARON
142  Ž  LATIN CAPITAL LETTER Z WITH CARON
143  Ź  LATIN CAPITAL LETTER Z WITH ACUTE
145  ‘  LEFT SINGLE QUOTATION MARK
146  ’  RIGHT SINGLE QUOTATION MARK
147  “  LEFT DOUBLE QUOTATION MARK
148  ”  RIGHT DOUBLE QUOTATION MARK
149  •  BULLET
150  –  EN DASH
151  —  EM DASH
153  ™  TRADE MARK SIGN
154  š  LATIN SMALL LETTER S WITH CARON
155  ›  SINGLE RIGHT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK
156  ś  LATIN SMALL LETTER S WITH ACUTE
157  ť  LATIN SMALL LETTER T WITH CARON
158  ž  LATIN SMALL LETTER Z WITH CARON
159  ź  LATIN SMALL LETTER Z WITH ACUTE
160    NO-BREAK SPACE
161  ˇ  CARON
162  ˘  BREVE
163  Ł  LATIN CAPITAL LETTER L WITH STROKE
164  ¤  CURRENCY SIGN
165  Ą  LATIN CAPITAL LETTER A WITH OGONEK
166  ¦  BROKEN BAR
167  §  SECTION SIGN
168  ¨  DIAERESIS
169  ©  COPYRIGHT SIGN
170  Ş  LATIN CAPITAL LETTER S WITH CEDILLA
171  «  LEFT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
172  ¬  NOT SIGN
173  ­  SOFT HYPHEN
174  ®  REGISTERED SIGN
175  Ż  LATIN CAPITAL LETTER Z WITH DOT ABOVE
176  °  DEGREE SIGN
177  ±  PLUS-MINUS SIGN
178  ˛  OGONEK
179  ł  LATIN SMALL LETTER L WITH STROKE
180  ´  ACUTE ACCENT
181  µ  MICRO SIGN
182  ¶  PILCROW SIGN
183  ·  MIDDLE DOT
184  ¸  CEDILLA
185  ą  LATIN SMALL LETTER A WITH OGONEK
186  ş  LATIN SMALL LETTER S WITH CEDILLA
187  »  RIGHT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
188  Ľ  LATIN CAPITAL LETTER L WITH CARON
189  ˝  DOUBLE ACUTE ACCENT
190  ľ  LATIN SMALL LETTER L WITH CARON
191  ż  LATIN SMALL LETTER Z WITH DOT ABOVE
192  Ŕ  LATIN CAPITAL LETTER R WITH ACUTE
193  Á  LATIN CAPITAL LETTER A WITH ACUTE
194  Â  LATIN CAPITAL LETTER A WITH CIRCUMFLEX
195  Ă  LATIN CAPITAL LETTER A WITH BREVE
196  Ä  LATIN CAPITAL LETTER A WITH DIAERESIS
197  Ĺ  LATIN CAPITAL LETTER L WITH ACUTE
198  Ć  LATIN CAPITAL LETTER C WITH ACUTE
199  Ç  LATIN CAPITAL LETTER C WITH CEDILLA
200  Č  LATIN CAPITAL LETTER C WITH CARON
201  É  LATIN CAPITAL LETTER E WITH ACUTE
202  Ę  LATIN CAPITAL LETTER E WITH OGONEK
203  Ë  LATIN CAPITAL LETTER E WITH DIAERESIS
204  Ě  LATIN CAPITAL LETTER E WITH CARON
205  Í  LATIN CAPITAL LETTER I WITH ACUTE
206  Î  LATIN CAPITAL LETTER I WITH CIRCUMFLEX
207  Ď  LATIN CAPITAL LETTER D WITH CARON
208  Đ  LATIN CAPITAL LETTER D WITH STROKE
209  Ń  LATIN CAPITAL LETTER N WITH ACUTE
210  Ň  LATIN CAPITAL LETTER N WITH CARON
211  Ó  LATIN CAPITAL LETTER O WITH ACUTE
212  Ô  LATIN CAPITAL LETTER O WITH CIRCUMFLEX
213  Ő  LATIN CAPITAL LETTER O WITH DOUBLE ACUTE
214  Ö  LATIN CAPITAL LETTER O WITH DIAERESIS
215  ×  MULTIPLICATION SIGN
216  Ř  LATIN CAPITAL LETTER R WITH CARON
217  Ů  LATIN CAPITAL LETTER U WITH RING ABOVE
218  Ú  LATIN CAPITAL LETTER U WITH ACUTE
219  Ű  LATIN CAPITAL LETTER U WITH DOUBLE ACUTE
220  Ü  LATIN CAPITAL LETTER U WITH DIAERESIS
221  Ý  LATIN CAPITAL LETTER Y WITH ACUTE
222  Ţ  LATIN CAPITAL LETTER T WITH CEDILLA
223  ß  LATIN SMALL LETTER SHARP S
224  ŕ  LATIN SMALL LETTER R WITH ACUTE
225  á  LATIN SMALL LETTER A WITH ACUTE
226  â  LATIN SMALL LETTER A WITH CIRCUMFLEX
227  ă  LATIN SMALL LETTER A WITH BREVE
228  ä  LATIN SMALL LETTER A WITH DIAERESIS
229  ĺ  LATIN SMALL LETTER L WITH ACUTE
230  ć  LATIN SMALL LETTER C WITH ACUTE
231  ç  LATIN SMALL LETTER C WITH CEDILLA
232  č  LATIN SMALL LETTER C WITH CARON
233  é  LATIN SMALL LETTER E WITH ACUTE
234  ę  LATIN SMALL LETTER E WITH OGONEK
235  ë  LATIN SMALL LETTER E WITH DIAERESIS
236  ě  LATIN SMALL LETTER E WITH CARON
237  í  LATIN SMALL LETTER I WITH ACUTE
238  î  LATIN SMALL LETTER I WITH CIRCUMFLEX
239  ď  LATIN SMALL LETTER D WITH CARON
240  đ  LATIN SMALL LETTER D WITH STROKE
241  ń  LATIN SMALL LETTER N WITH ACUTE
242  ň  LATIN SMALL LETTER N WITH CARON
243  ó  LATIN SMALL LETTER O WITH ACUTE
244  ô  LATIN SMALL LETTER O WITH CIRCUMFLEX
245  ő  LATIN SMALL LETTER O WITH DOUBLE ACUTE
246  ö  LATIN SMALL LETTER O WITH DIAERESIS
247  ÷  DIVISION SIGN
248  ř  LATIN SMALL LETTER R WITH CARON
249  ů  LATIN SMALL LETTER U WITH RING ABOVE
250  ú  LATIN SMALL LETTER U WITH ACUTE
251  ű  LATIN SMALL LETTER U WITH DOUBLE ACUTE
252  ü  LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS
253  ý  LATIN SMALL LETTER Y WITH ACUTE
254  ţ  LATIN SMALL LETTER T WITH CEDILLA
255  ˙  DOT ABOVE

Nótaí

  • Ní thaispeántar carachtair rialúcháin ná uimhreacha nach bhfuil in úsáid.
  • Ó bhunachar carachtar Unicode a thagann an téacs a luaitear sa cholún Míniú.
Clúdach an leabhair
An Ríomhaire Ilteangach
Michal Boleslav Měchura
145 leathanach
Cois Life 2017
ISBN 978-1-907494-70-3
Nóta. Cé go bhfuil an suíomh seo dátheangach i nGaeilge agus i mBéarla, tá an leabhar féin i nGaeilge amháin.