Táblaí na n-ionchóduithe carachtar

ÁBHAR BÓNAIS Breathnaigh ar ASCII, ISO 8859, Unicode agus tacair eile carachtar. Le Caibidil 1 den leabhar a bhaineann an t-ábhar seo.

« Liosta na n-ionchóduithe

Windows-1253 (Greek)

Uimhir Carachtar Míniú
32    SPACE
33  !  EXCLAMATION MARK
34  "  QUOTATION MARK
35  #  NUMBER SIGN
36  $  DOLLAR SIGN
37  %  PERCENT SIGN
38  &  AMPERSAND
39  '  APOSTROPHE
40  (  LEFT PARENTHESIS
41  )  RIGHT PARENTHESIS
42  *  ASTERISK
43  +  PLUS SIGN
44  ,  COMMA
45  -  HYPHEN-MINUS
46  .  FULL STOP
47  /  SOLIDUS
48  0  DIGIT ZERO
49  1  DIGIT ONE
50  2  DIGIT TWO
51  3  DIGIT THREE
52  4  DIGIT FOUR
53  5  DIGIT FIVE
54  6  DIGIT SIX
55  7  DIGIT SEVEN
56  8  DIGIT EIGHT
57  9  DIGIT NINE
58  :  COLON
59  ;  SEMICOLON
60  <  LESS-THAN SIGN
61  =  EQUALS SIGN
62  >  GREATER-THAN SIGN
63  ?  QUESTION MARK
64  @  COMMERCIAL AT
65  A  LATIN CAPITAL LETTER A
66  B  LATIN CAPITAL LETTER B
67  C  LATIN CAPITAL LETTER C
68  D  LATIN CAPITAL LETTER D
69  E  LATIN CAPITAL LETTER E
70  F  LATIN CAPITAL LETTER F
71  G  LATIN CAPITAL LETTER G
72  H  LATIN CAPITAL LETTER H
73  I  LATIN CAPITAL LETTER I
74  J  LATIN CAPITAL LETTER J
75  K  LATIN CAPITAL LETTER K
76  L  LATIN CAPITAL LETTER L
77  M  LATIN CAPITAL LETTER M
78  N  LATIN CAPITAL LETTER N
79  O  LATIN CAPITAL LETTER O
80  P  LATIN CAPITAL LETTER P
81  Q  LATIN CAPITAL LETTER Q
82  R  LATIN CAPITAL LETTER R
83  S  LATIN CAPITAL LETTER S
84  T  LATIN CAPITAL LETTER T
85  U  LATIN CAPITAL LETTER U
86  V  LATIN CAPITAL LETTER V
87  W  LATIN CAPITAL LETTER W
88  X  LATIN CAPITAL LETTER X
89  Y  LATIN CAPITAL LETTER Y
90  Z  LATIN CAPITAL LETTER Z
91  [  LEFT SQUARE BRACKET
92  \  REVERSE SOLIDUS
93  ]  RIGHT SQUARE BRACKET
94  ^  CIRCUMFLEX ACCENT
95  _  LOW LINE
96  `  GRAVE ACCENT
97  a  LATIN SMALL LETTER A
98  b  LATIN SMALL LETTER B
99  c  LATIN SMALL LETTER C
100  d  LATIN SMALL LETTER D
101  e  LATIN SMALL LETTER E
102  f  LATIN SMALL LETTER F
103  g  LATIN SMALL LETTER G
104  h  LATIN SMALL LETTER H
105  i  LATIN SMALL LETTER I
106  j  LATIN SMALL LETTER J
107  k  LATIN SMALL LETTER K
108  l  LATIN SMALL LETTER L
109  m  LATIN SMALL LETTER M
110  n  LATIN SMALL LETTER N
111  o  LATIN SMALL LETTER O
112  p  LATIN SMALL LETTER P
113  q  LATIN SMALL LETTER Q
114  r  LATIN SMALL LETTER R
115  s  LATIN SMALL LETTER S
116  t  LATIN SMALL LETTER T
117  u  LATIN SMALL LETTER U
118  v  LATIN SMALL LETTER V
119  w  LATIN SMALL LETTER W
120  x  LATIN SMALL LETTER X
121  y  LATIN SMALL LETTER Y
122  z  LATIN SMALL LETTER Z
123  {  LEFT CURLY BRACKET
124  |  VERTICAL LINE
125  }  RIGHT CURLY BRACKET
126  ~  TILDE
128  €  EURO SIGN
130  ‚  SINGLE LOW-9 QUOTATION MARK
131  ƒ  LATIN SMALL LETTER F WITH HOOK
132  „  DOUBLE LOW-9 QUOTATION MARK
133  …  HORIZONTAL ELLIPSIS
134  †  DAGGER
135  ‡  DOUBLE DAGGER
137  ‰  PER MILLE SIGN
139  ‹  SINGLE LEFT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK
145  ‘  LEFT SINGLE QUOTATION MARK
146  ’  RIGHT SINGLE QUOTATION MARK
147  “  LEFT DOUBLE QUOTATION MARK
148  ”  RIGHT DOUBLE QUOTATION MARK
149  •  BULLET
150  –  EN DASH
151  —  EM DASH
153  ™  TRADE MARK SIGN
155  ›  SINGLE RIGHT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK
160    NO-BREAK SPACE
161  ΅  GREEK DIALYTIKA TONOS
162  Ά  GREEK CAPITAL LETTER ALPHA WITH TONOS
163  £  POUND SIGN
164  ¤  CURRENCY SIGN
165  ¥  YEN SIGN
166  ¦  BROKEN BAR
167  §  SECTION SIGN
168  ¨  DIAERESIS
169  ©  COPYRIGHT SIGN
171  «  LEFT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
172  ¬  NOT SIGN
173  ­  SOFT HYPHEN
174  ®  REGISTERED SIGN
175  ―  HORIZONTAL BAR
176  °  DEGREE SIGN
177  ±  PLUS-MINUS SIGN
178  ²  SUPERSCRIPT TWO
179  ³  SUPERSCRIPT THREE
180  ΄  GREEK TONOS
181  µ  MICRO SIGN
182  ¶  PILCROW SIGN
183  ·  MIDDLE DOT
184  Έ  GREEK CAPITAL LETTER EPSILON WITH TONOS
185  Ή  GREEK CAPITAL LETTER ETA WITH TONOS
186  Ί  GREEK CAPITAL LETTER IOTA WITH TONOS
187  »  RIGHT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
188  Ό  GREEK CAPITAL LETTER OMICRON WITH TONOS
189  ½  VULGAR FRACTION ONE HALF
190  Ύ  GREEK CAPITAL LETTER UPSILON WITH TONOS
191  Ώ  GREEK CAPITAL LETTER OMEGA WITH TONOS
192  ΐ  GREEK SMALL LETTER IOTA WITH DIALYTIKA AND TONOS
193  Α  GREEK CAPITAL LETTER ALPHA
194  Β  GREEK CAPITAL LETTER BETA
195  Γ  GREEK CAPITAL LETTER GAMMA
196  Δ  GREEK CAPITAL LETTER DELTA
197  Ε  GREEK CAPITAL LETTER EPSILON
198  Ζ  GREEK CAPITAL LETTER ZETA
199  Η  GREEK CAPITAL LETTER ETA
200  Θ  GREEK CAPITAL LETTER THETA
201  Ι  GREEK CAPITAL LETTER IOTA
202  Κ  GREEK CAPITAL LETTER KAPPA
203  Λ  GREEK CAPITAL LETTER LAMDA
204  Μ  GREEK CAPITAL LETTER MU
205  Ν  GREEK CAPITAL LETTER NU
206  Ξ  GREEK CAPITAL LETTER XI
207  Ο  GREEK CAPITAL LETTER OMICRON
208  Π  GREEK CAPITAL LETTER PI
209  Ρ  GREEK CAPITAL LETTER RHO
211  Σ  GREEK CAPITAL LETTER SIGMA
212  Τ  GREEK CAPITAL LETTER TAU
213  Υ  GREEK CAPITAL LETTER UPSILON
214  Φ  GREEK CAPITAL LETTER PHI
215  Χ  GREEK CAPITAL LETTER CHI
216  Ψ  GREEK CAPITAL LETTER PSI
217  Ω  GREEK CAPITAL LETTER OMEGA
218  Ϊ  GREEK CAPITAL LETTER IOTA WITH DIALYTIKA
219  Ϋ  GREEK CAPITAL LETTER UPSILON WITH DIALYTIKA
220  ά  GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH TONOS
221  έ  GREEK SMALL LETTER EPSILON WITH TONOS
222  ή  GREEK SMALL LETTER ETA WITH TONOS
223  ί  GREEK SMALL LETTER IOTA WITH TONOS
224  ΰ  GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH DIALYTIKA AND TONOS
225  α  GREEK SMALL LETTER ALPHA
226  β  GREEK SMALL LETTER BETA
227  γ  GREEK SMALL LETTER GAMMA
228  δ  GREEK SMALL LETTER DELTA
229  ε  GREEK SMALL LETTER EPSILON
230  ζ  GREEK SMALL LETTER ZETA
231  η  GREEK SMALL LETTER ETA
232  θ  GREEK SMALL LETTER THETA
233  ι  GREEK SMALL LETTER IOTA
234  κ  GREEK SMALL LETTER KAPPA
235  λ  GREEK SMALL LETTER LAMDA
236  μ  GREEK SMALL LETTER MU
237  ν  GREEK SMALL LETTER NU
238  ξ  GREEK SMALL LETTER XI
239  ο  GREEK SMALL LETTER OMICRON
240  π  GREEK SMALL LETTER PI
241  ρ  GREEK SMALL LETTER RHO
242  ς  GREEK SMALL LETTER FINAL SIGMA
243  σ  GREEK SMALL LETTER SIGMA
244  τ  GREEK SMALL LETTER TAU
245  υ  GREEK SMALL LETTER UPSILON
246  φ  GREEK SMALL LETTER PHI
247  χ  GREEK SMALL LETTER CHI
248  ψ  GREEK SMALL LETTER PSI
249  ω  GREEK SMALL LETTER OMEGA
250  ϊ  GREEK SMALL LETTER IOTA WITH DIALYTIKA
251  ϋ  GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH DIALYTIKA
252  ό  GREEK SMALL LETTER OMICRON WITH TONOS
253  ύ  GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH TONOS
254  ώ  GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH TONOS

Nótaí

  • Ní thaispeántar carachtair rialúcháin ná uimhreacha nach bhfuil in úsáid.
  • Ó bhunachar carachtar Unicode a thagann an téacs a luaitear sa cholún Míniú.
Clúdach an leabhair
An Ríomhaire Ilteangach
Michal Boleslav Měchura
145 leathanach
Cois Life 2017
ISBN 978-1-907494-70-3
Nóta. Cé go bhfuil an suíomh seo dátheangach i nGaeilge agus i mBéarla, tá an leabhar féin i nGaeilge amháin.