Táblaí na n-ionchóduithe carachtar

ÁBHAR BÓNAIS Breathnaigh ar ASCII, ISO 8859, Unicode agus tacair eile carachtar. Le Caibidil 1 den leabhar a bhaineann an t-ábhar seo.

« Liosta na n-ionchóduithe

Windows-1255 (Hebrew)

Uimhir Carachtar Míniú
32    SPACE
33  !  EXCLAMATION MARK
34  "  QUOTATION MARK
35  #  NUMBER SIGN
36  $  DOLLAR SIGN
37  %  PERCENT SIGN
38  &  AMPERSAND
39  '  APOSTROPHE
40  (  LEFT PARENTHESIS
41  )  RIGHT PARENTHESIS
42  *  ASTERISK
43  +  PLUS SIGN
44  ,  COMMA
45  -  HYPHEN-MINUS
46  .  FULL STOP
47  /  SOLIDUS
48  0  DIGIT ZERO
49  1  DIGIT ONE
50  2  DIGIT TWO
51  3  DIGIT THREE
52  4  DIGIT FOUR
53  5  DIGIT FIVE
54  6  DIGIT SIX
55  7  DIGIT SEVEN
56  8  DIGIT EIGHT
57  9  DIGIT NINE
58  :  COLON
59  ;  SEMICOLON
60  <  LESS-THAN SIGN
61  =  EQUALS SIGN
62  >  GREATER-THAN SIGN
63  ?  QUESTION MARK
64  @  COMMERCIAL AT
65  A  LATIN CAPITAL LETTER A
66  B  LATIN CAPITAL LETTER B
67  C  LATIN CAPITAL LETTER C
68  D  LATIN CAPITAL LETTER D
69  E  LATIN CAPITAL LETTER E
70  F  LATIN CAPITAL LETTER F
71  G  LATIN CAPITAL LETTER G
72  H  LATIN CAPITAL LETTER H
73  I  LATIN CAPITAL LETTER I
74  J  LATIN CAPITAL LETTER J
75  K  LATIN CAPITAL LETTER K
76  L  LATIN CAPITAL LETTER L
77  M  LATIN CAPITAL LETTER M
78  N  LATIN CAPITAL LETTER N
79  O  LATIN CAPITAL LETTER O
80  P  LATIN CAPITAL LETTER P
81  Q  LATIN CAPITAL LETTER Q
82  R  LATIN CAPITAL LETTER R
83  S  LATIN CAPITAL LETTER S
84  T  LATIN CAPITAL LETTER T
85  U  LATIN CAPITAL LETTER U
86  V  LATIN CAPITAL LETTER V
87  W  LATIN CAPITAL LETTER W
88  X  LATIN CAPITAL LETTER X
89  Y  LATIN CAPITAL LETTER Y
90  Z  LATIN CAPITAL LETTER Z
91  [  LEFT SQUARE BRACKET
92  \  REVERSE SOLIDUS
93  ]  RIGHT SQUARE BRACKET
94  ^  CIRCUMFLEX ACCENT
95  _  LOW LINE
96  `  GRAVE ACCENT
97  a  LATIN SMALL LETTER A
98  b  LATIN SMALL LETTER B
99  c  LATIN SMALL LETTER C
100  d  LATIN SMALL LETTER D
101  e  LATIN SMALL LETTER E
102  f  LATIN SMALL LETTER F
103  g  LATIN SMALL LETTER G
104  h  LATIN SMALL LETTER H
105  i  LATIN SMALL LETTER I
106  j  LATIN SMALL LETTER J
107  k  LATIN SMALL LETTER K
108  l  LATIN SMALL LETTER L
109  m  LATIN SMALL LETTER M
110  n  LATIN SMALL LETTER N
111  o  LATIN SMALL LETTER O
112  p  LATIN SMALL LETTER P
113  q  LATIN SMALL LETTER Q
114  r  LATIN SMALL LETTER R
115  s  LATIN SMALL LETTER S
116  t  LATIN SMALL LETTER T
117  u  LATIN SMALL LETTER U
118  v  LATIN SMALL LETTER V
119  w  LATIN SMALL LETTER W
120  x  LATIN SMALL LETTER X
121  y  LATIN SMALL LETTER Y
122  z  LATIN SMALL LETTER Z
123  {  LEFT CURLY BRACKET
124  |  VERTICAL LINE
125  }  RIGHT CURLY BRACKET
126  ~  TILDE
128  €  EURO SIGN
130  ‚  SINGLE LOW-9 QUOTATION MARK
131  ƒ  LATIN SMALL LETTER F WITH HOOK
132  „  DOUBLE LOW-9 QUOTATION MARK
133  …  HORIZONTAL ELLIPSIS
134  †  DAGGER
135  ‡  DOUBLE DAGGER
136  ˆ  MODIFIER LETTER CIRCUMFLEX ACCENT
137  ‰  PER MILLE SIGN
139  ‹  SINGLE LEFT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK
145  ‘  LEFT SINGLE QUOTATION MARK
146  ’  RIGHT SINGLE QUOTATION MARK
147  “  LEFT DOUBLE QUOTATION MARK
148  ”  RIGHT DOUBLE QUOTATION MARK
149  •  BULLET
150  –  EN DASH
151  —  EM DASH
152  ˜  SMALL TILDE
153  ™  TRADE MARK SIGN
155  ›  SINGLE RIGHT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK
160    NO-BREAK SPACE
161  ¡  INVERTED EXCLAMATION MARK
162  ¢  CENT SIGN
163  £  POUND SIGN
164  ₪  NEW SHEQEL SIGN
165  ¥  YEN SIGN
166  ¦  BROKEN BAR
167  §  SECTION SIGN
168  ¨  DIAERESIS
169  ©  COPYRIGHT SIGN
170  ×  MULTIPLICATION SIGN
171  «  LEFT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
172  ¬  NOT SIGN
173  ­  SOFT HYPHEN
174  ®  REGISTERED SIGN
175  ¯  MACRON
176  °  DEGREE SIGN
177  ±  PLUS-MINUS SIGN
178  ²  SUPERSCRIPT TWO
179  ³  SUPERSCRIPT THREE
180  ´  ACUTE ACCENT
181  µ  MICRO SIGN
182  ¶  PILCROW SIGN
183  ·  MIDDLE DOT
184  ¸  CEDILLA
185  ¹  SUPERSCRIPT ONE
186  ÷  DIVISION SIGN
187  »  RIGHT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
188  ¼  VULGAR FRACTION ONE QUARTER
189  ½  VULGAR FRACTION ONE HALF
190  ¾  VULGAR FRACTION THREE QUARTERS
191  ¿  INVERTED QUESTION MARK
192  ְ  HEBREW POINT SHEVA
193  ֱ  HEBREW POINT HATAF SEGOL
194  ֲ  HEBREW POINT HATAF PATAH
195  ֳ  HEBREW POINT HATAF QAMATS
196  ִ  HEBREW POINT HIRIQ
197  ֵ  HEBREW POINT TSERE
198  ֶ  HEBREW POINT SEGOL
199  ַ  HEBREW POINT PATAH
200  ָ  HEBREW POINT QAMATS
201  ֹ  HEBREW POINT HOLAM
202  ֺ  HEBREW POINT HOLAM HASER FOR VAV
203  ֻ  HEBREW POINT QUBUTS
204  ּ  HEBREW POINT DAGESH OR MAPIQ
205  ֽ  HEBREW POINT METEG
206  ־  HEBREW PUNCTUATION MAQAF
207  ֿ  HEBREW POINT RAFE
208  ׀  HEBREW PUNCTUATION PASEQ
209  ׁ  HEBREW POINT SHIN DOT
210  ׂ  HEBREW POINT SIN DOT
211  ׃  HEBREW PUNCTUATION SOF PASUQ
212  װ  HEBREW LIGATURE YIDDISH DOUBLE VAV
213  ױ  HEBREW LIGATURE YIDDISH VAV YOD
214  ײ  HEBREW LIGATURE YIDDISH DOUBLE YOD
215  ׳  HEBREW PUNCTUATION GERESH
216  ״  HEBREW PUNCTUATION GERSHAYIM
224  א  HEBREW LETTER ALEF
225  ב  HEBREW LETTER BET
226  ג  HEBREW LETTER GIMEL
227  ד  HEBREW LETTER DALET
228  ה  HEBREW LETTER HE
229  ו  HEBREW LETTER VAV
230  ז  HEBREW LETTER ZAYIN
231  ח  HEBREW LETTER HET
232  ט  HEBREW LETTER TET
233  י  HEBREW LETTER YOD
234  ך  HEBREW LETTER FINAL KAF
235  כ  HEBREW LETTER KAF
236  ל  HEBREW LETTER LAMED
237  ם  HEBREW LETTER FINAL MEM
238  מ  HEBREW LETTER MEM
239  ן  HEBREW LETTER FINAL NUN
240  נ  HEBREW LETTER NUN
241  ס  HEBREW LETTER SAMEKH
242  ע  HEBREW LETTER AYIN
243  ף  HEBREW LETTER FINAL PE
244  פ  HEBREW LETTER PE
245  ץ  HEBREW LETTER FINAL TSADI
246  צ  HEBREW LETTER TSADI
247  ק  HEBREW LETTER QOF
248  ר  HEBREW LETTER RESH
249  ש  HEBREW LETTER SHIN
250  ת  HEBREW LETTER TAV
253    LEFT-TO-RIGHT MARK
254    RIGHT-TO-LEFT MARK

Nótaí

  • Ní thaispeántar carachtair rialúcháin ná uimhreacha nach bhfuil in úsáid.
  • Ó bhunachar carachtar Unicode a thagann an téacs a luaitear sa cholún Míniú.
Clúdach an leabhair
An Ríomhaire Ilteangach
Michal Boleslav Měchura
145 leathanach
Cois Life 2017
ISBN 978-1-907494-70-3
Nóta. Cé go bhfuil an suíomh seo dátheangach i nGaeilge agus i mBéarla, tá an leabhar féin i nGaeilge amháin.