Caibidil 6: Sórtáil aibítreach

Ní hionann an t-ord aibítre i ngach teanga. Sa chaibidil seo pléifidh muid leis na nósanna atá i dteangacha éagsúla chun liosta nithe a chur in ord aibítre, agus leis an dóigh a bhfuil bogearraí éagsúla ag tabhairt airde ar na nósanna sin.

Tá an chaibidil le léamh sa leabhar clóite »

Clár na caibidile

  • An t-ord aibítre i dteangacha éagsúla
  • Aibítrí neamh-Laidineacha
  • Liostaí ilteangacha
  • Eochair shórtála
  • Spleáchas teanga na n-eochracha sórtála
  • Sórtáil aibítreach sloinnte Éireannacha
Clúdach an leabhair
An Ríomhaire Ilteangach
Michal Boleslav Měchura
145 leathanach
Cois Life 2017
ISBN 978-1-907494-70-3
Nóta. Cé go bhfuil an suíomh seo dátheangach i nGaeilge agus i mBéarla, tá an leabhar féin i nGaeilge amháin.