Caibidil 8: An meaisínaistriúchán

Tá cuma na míorúilte ar na hinnill mheaisínaistriúcháin ar nós Google Translate: cuirtear téacs isteach i dteanga amháin agus, voilà, tagann sé amach i dteanga eile. Nach réiteach críochnúil é sin ar an bhacainn chumarsáide a eascraíonn as iomadúlacht teangacha an domhain? Ach is minic nach mbíonn dea-scéal fíor agus is amhlaidh nach bhfuil sé fíor sa chás seo ach oiread. Tá míbhuntáiste ag baint leis an mheaisínaistriúchán sa mhéid nach féidir bheith cinnte riamh gur aistriúchán cruinn é. Míneoidh an chaibidil seo conas a oibríonn an meaisínaistriúchán agus conas úsáid a bhaint as go ciallmhar.

Tá an chaibidil le léamh sa leabhar clóite »

Clár na caibidile

  • Rialacha an aistriúcháin
  • An meaisínaistriúchán staitistiúil
  • An meaisínaistriúchán a úsáid go ciallmhar
Clúdach an leabhair
An Ríomhaire Ilteangach
Michal Boleslav Měchura
145 leathanach
Cois Life 2017
ISBN 978-1-907494-70-3
Nóta. Cé go bhfuil an suíomh seo dátheangach i nGaeilge agus i mBéarla, tá an leabhar féin i nGaeilge amháin.