Caibidil 11: Idirnáisiúnú bogearraí

Más féidir téacs a aistriú ó theanga amháin go teanga eile, is féidir an rud céanna a dhéanamh ar bhogearra ríomhaireachta. Tá obair ag teastáil chun bogearra a chur ag caint leat i do rogha teanga agus chun é a chur in oiriúint do theangacha éagsúla. Logánú agus idirnáisiúnú a thugtar ar na céimeanna oibre a bhaineann leis sin. Míneoidh muid i dtús na caibidle seo cad é an difríocht idir an dá rud agus pléifidh muid le hidirnáisiúnú bogearraí sa chuid eile den chaibidil seo. Pléifear le logánú bogearraí sa chéad chaibidil eile.

Tá an chaibidil le léamh sa leabhar clóite »

Clár na caibidile

  • Bogearraí a thaistealaíonn
  • Sampla: áiseanna idirnáisiúnaithe in Windows
  • Cén logchaighdeán arb as duit?
  • Ainmneacha na logchaighdeán
  • Sonraí na logchaighdeán

ÁBHAR BÓNAIS

Clúdach an leabhair
An Ríomhaire Ilteangach
Michal Boleslav Měchura
145 leathanach
Cois Life 2017
ISBN 978-1-907494-70-3
Nóta. Cé go bhfuil an suíomh seo dátheangach i nGaeilge agus i mBéarla, tá an leabhar féin i nGaeilge amháin.